Rozmaite

I Krajowa Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Organizacja bezpieczeństwa lokalnego

Wydarzenie te odbywało się w Lublinie w dniach 22 – 23 kwietnia 2015 roku. Celem jego była próba ogólnego spojrzenia na problem bezpieczeństwa lokalnego, a także dokonanie analizy i syntezy wiedzy w obszarze bezpieczeństwa społeczności lokalnych z uwzględnieniem zadań jakie ma w tym zakresie samorząd terytorialny, wspólnoty lokalne, inspekcje, służby, straże, Policja oraz organizacje pozarządowe, organizacje paramilitarne i inne podmioty, które kształtują środowisko lokalne w zakresie bezpieczeństwa.

Ponadto celem Konferencji było też wypracowanie przyszłych zmian w przepisach prawa miejscowego oraz zaproponowanie zmian w systemie bezpieczeństwa województwa lubelskiego. Konferencje Lublin ukazały, że potocznie bezpieczeństwo jest definiowane negatywnie, jako sytuacja. w której pewne zjawiska (zagrożenia) nie pojawiają się, a jeśli się pojawią, zostaną przezwyciężone. W literaturze często uznaje się takie rozumienie za niewystarczające i dlatego buduje się definicje pozytywne, na przykład bezpieczeństwo jako zdolność (pewność) uniknięcia czy przeciwstawienia się zagrożeniom, czy też jako kreowanie przez jakiś podmiot takiej zdolności. Można w związku z tym definiować bezpieczeństwo nie tylko jako stan, ale także jako aktywny proces.

Budowę przez podmiot własnego potencjału, zarządzanie nim, a także wpływanie przez ten podmiot na otoczenie, tak aby minimalizować zagrożenia. Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb. Jest też podstawowym dobrem, jakie powinny wobec jednostek spełniać ich zrzeszenia zwłaszcza te, które domagają się w sposób władczy ograniczenia swobód poszczególnych ludzi i pobierają na potrzeby swojego działania przymusowe daniny. Ponieważ to państwo jest dotychczas dominującym aktorem w stosunkach międzynarodowych, monopolizującym dodatkowo kontakty z innymi tego typu podmiotami i możliwość stosowania siły właśnie państwo musi swoim mieszkańcom zagwarantować bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Bezpieczeństwo międzynarodowe to także pojęcie, które teoria stosunków międzynarodowych odnosi do bezpieczeństwa całej zbiorowości państw oraz do systemu międzynarodowego, w jakim państwa te funkcjonują.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *