Rozmaite

Obrót akcjami, obligacje, a pomoc księgowej

Dla posiadacza akcji istotne jest to, że dywidenda naliczana jest w relacji do wartości nominalnej, a nie ceny emisyjnej, bądź rynkowej. Obrót akcjami nie musi odbywać się wyłącznie za pośrednictwem giełdy.

Akcje, podobnie jak zupełnie inne papiery wartościowe, można sprzedawać jak i również każdy inny towar, na podstawie zwykłej umowy kupna — sprzedaży, rejestrując ją również w Urzędzie Skarbowym oraz wnosząc opłatę skarbową w wysokości dwóch procent. W zrealizowaniu takiej transakcji występują jednak problemy. Inwestorowi trudno jest bowiem znaleźć kontrahenta, którego interesowałaby dokładnie taka liczba akcji, jaka jest oferowana do sprzedaży lub kupna. Spółka akcyjna nie jest jedyną formą spółki kapitałowej. Drugą podstawową formą staje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w takiej spółce są zbywalne, przy czym akt kupna — sprzedaży udziałów może wymagać zezwolenia spółki. Udziały mają określoną wartość nominalną, a ich cena w transakcji kupna-sprzedaży jest przedmiotem negocjacji, podczas których negocjatorzy z reguły posługują się wskaźnikiem zyskowności jednostkowej. Pomocne w tej kwestii będzie również MH – biuro księgowe. Natomiast obligacje należą również do papierów wartościowych ucieleśniających wierzytelności pieniężne.

Emitent obligacji jest dłużnikiem nabywcy obligacji. Niezależnie od tego, kto jest emitentem oraz na podstawie jakich unormowań prawnych następuje emisja obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do zapłaty wartości nominalnej obligacji wraz z oprocentowaniem, po przedstawieniu kuponów odsetkowych oraz kuponu wykupu na warunkach określonych w subskrypcji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *